Privatplejen I Privatplejen vægtes service og omsorg for vores borgere højt Oplæsning for borger Privatplejen kan udføre hovedrengøring i alle hjem

Frit valg

Pleje

Når du er blevet bevilget pleje og har valgt Privatplejen, får Privatplejen besked fra kommunen og vil herefter kontakte dig for at aftale et tidspunkt for et hjemmebesøg, hvor vi taler om, hvordan du helst vil have tilrettelagt plejen.

Praktisk hjælp

Praktisk hjælp består af rengøring og tøjvask. Når du er blevet bevilget praktisk hjælp og har valgt Privatplejen, får Privatplejen besked fra kommunen og vil herefter kontakte dig for at få planlagt et starttidspunkt.

Tilkøbsydelser

Rengøring

Privatplejen kan udføre hovedrengøring i alle hjem. Ved større opgaver kommer en af vore planlæggere gerne på et vurderingsbesøg inden udførelse af opgaven.

Privat pleje

Vi tilbyder pleje til alle, også selv om du ikke er visiteret hjælp gennem kommunen.

Aflastning

Vi kan hjælpe dig, der evt. har en syg eller dement ægtefælle/forælder. Vi kan tage os af din pårørende, mens du har andre gøremål eller bare har brug for en pause i hverdagen.