Frit valg

Frit valg er betegnelsen for en hjemmehjælpsmodtagers mulighed for selv at vælge leverandør til personlig
pleje og praktisk hjælp, når det offentlige betaler. Alle hjemmehjælpsmodtagere har derfor ret til at vælge
Privatplejen til at udføre hjemmehjælp.

Privatplejen er godkendt til at yde praktisk hjælp i følgende kommuner:

  • Aalborg Kommune
  • Jammerburg Kommune
  • Esbjerg Kommune

Privatplejen er godkendt til at yde personlig pleje i:

  • Aalborg Kommune
  • Jammerbugt Kommune
  • Esbjerg Kommune

Hvis du som hjemmehjælpsmodtager ønsker at skifte til Privatplejen, kan du ringe til visitationskontoret i din
kommune og oplyse dem om, at du ønsker at skifte til Privatplejen. Kommunen vil herefter kontakte os. Det er
kommunens visitator, som afgør hjælpens omfang.

Hvis du vælger Privatplejen som leverandør, har det ingen betydning for dine øvrige rettigheder. For eksempel kan
du blive ved med at bruge kommunens ældrecenter, selvom du har valgt Privatplejen.

Bevillingen sker ud fra en vurdering af den enkeltes behov for hjælp og indenfor rammerne af det serviceniveau,
som er fastsat af kommunen.

Når du er blevet bevilget hjælp og har valgt Privatplejen, får Privatplejen besked fra kommunen og vil herefter kontakte
dig for at aftale starttidspunkt.

Kommunen og Privatplejen klarer i fællesskab de økonomiske afregninger. Varig hjemmehjælp er gratis, mens midlertidig
hjemmehjælp afregnes efter udregning i kommunen. Beboere i plejeboliger eller på plejehjem er ikke omfattet af
ordningen om frit valg.

 

Tilbage til forsiden: