Pleje

Pleje omfatter personlig pleje, tryghedsalarmer, medicinindtagelse og ernæring.

Personlig pleje er hjælp til:

 • Sengebad
 • Brusebad
 • Kateterpleje og stomipleje
 • Mundhygiejne
 • Hudpleje
 • Hjælp til proteser
 • Aflasning
 • Forflytninger
 • Hjemmetræning

Ernæring er hjælp til:

 • Tilberedelse og anretning af mad
 • At spise og drikke
 • At optø og opvarme frostmad
 • Bestille varer til levering

Inden Privatplejen kan yde denne hjælp, skal du have været i kontakt med en af kommunens visitatorer,
som vurderer hvilken hjælp, du er berettiget til. Bevillingen sker ud fra en vurdering af den enkeltes
behov for hjælp og indenfor rammerne af det serviceniveau, som er fastsat af kommunen.

Når du er blevet bevilget pleje og har valgt Privatplejen, får Privatplejen besked fra kommunen og
vil herefter kontakte dig for at aftale et tidspunkt for et hjemmebesøg, hvor vi taler om, hvordan du
helst vil have tilrettelagt plejen.

Privatplejen er godkendt til at yde pleje døgnet rundt.

Med fleksibil hjemmehjælp får borgeren større indflydelse på plejen.

Med fleksibel hjemmehjælp er der skabt mulighed for, at kunden og medarbejderen sammen
kan lave aftaler om, hvilke opgaver der skal løses. Det betyder, at du som modtager selv kan
være med til at tilrettelægge, hvilke opgaver din medarbejder skal løse for dig. Det kan være,
at du engang imellem får brug for at bytte dig til andre opgaver end dem, der er truffet afgørelse
om. For eksempel hvis et familiemedlem har hjulpet dig med noget, som hjemmehjælperen
plejer at lave, så kan hjemmehjælperen bruge tiden på noget andet – for eksempel at pudse
sølvtøj eller gå en tur med dig. Viser det sig, at du gennem længere tid har byttet en bestemt
opgave væk, så skal den kommunale visitator vurdere, om der skal træffes en ny afgørelse.

Privatplejen er godkendt i Aalborg Kommune, Jammerbugt Kommune og Esbjerg Kommune.

Privatplejens medarbejdere på plejeområdet er uddannede social- og sundhedshjælpere
eller social- og sundhedsassistenter.

Ligeværdigt samarbejde, engagement, respekt og tryghed skal kendetegne arbejdet mellem
medarbejder og borger.

 

Tilbage til forsiden: