Praktisk hjælp

Praktisk hjælp består af rengøring og tøjvask. Inden Privatplejen kan yde denne hjælp, skal du have været i kontakt med en af kommunens visitatorer, som vurderer hvilken hjælp, du er berettiget til. Bevillingen sker ud fra en vurdering af den enkeltes behov for hjælp og indenfor rammerne af det serviceniveau, som er fastsat af kommunen.

Når du er blevet bevilget praktisk hjælp og har valgt Privatplejen, får Privatplejen besked fra kommunen og vil herefter kontakte dig for at få planlagt et starttidspunkt.

Med fleksibel hjemmehjælp skabes der mulighed for, at kunden og medarbejderen sammen kan lave aftaler om, hvilke opgaver der skal løses.

Det betyder, at du som modtager selv kan være med til at tilrettelægge, hvilke opgaver din medarbejder skal løse for dig. Det kan være. at du engang imellem får brug for at bytte dig til andre opgaver end dem, der er truffet afgørelse om. For eksempel hvis et familiemedlem har hjulpet dig med noget, som hjemmehjælperen plejer at lave, så kan hjemmehjælperen bruge tiden på noget andet – for eksempel at pudse sølvtøj eller gå en tur med dig. Viser det sig, at du gennem længere tid har byttet en bestemt opgave væk, så skal den kommunale visitator vurdere, om der skal træffes en ny afgørelse.

Privatplejen er godkendt til at yde praktisk hjælp i følgende kommuner:

  • Aalborg Kommune
  • Jammerbugt Kommune
  • Esbjerg Kommune

 

Hjælpen gives på hverdage mellem klokken 8 og 16, og du vil blive knyttet til en fast medarbejder, som er den
person, der vil komme i dit hjem. At blive knyttet til en bestemt medarbejder anser de fleste kunder som en
stor fordel. Både fordi det er lettere, og ikke mindst fordi den personlige kontakt er af stor betydning i samarbejdet.

Hos Privatplejen har du en fast kontaktperson på kontoret, som du kan kontakte på firmaets telefonnummer.

Hos Privatplejen har du endvidere mulighed for at købe ekstra hjælp til rengøring under hjemmeserviceordningen.

 

Tilbage til forsiden: