HR-optimering i krisetider

Vi kender alle Corona-krisen, der ramte de europæiske lande i februar 2020. Så fulgte krigen i Ukraine i 2022 - og hvad bliver det næste? Energimangel? Strømsvigt? Logistikproblemer? - eller en ny smitsom sygdom? Det kan man kun gætte på.

Til gengæld har vi høstet erfaringer fra Corona-krisen, som kan anvendes til at komme gennem den næste krise: På såvel nationalt plan som i den enkelte virksomhed kan man med fordel handle hurtigt, selv om det er på et ufuldstændigt grundlag af viden med den metode, der betegnes som "Heuristisk". Nemlig øjeblikkelig praktisk indsats baseret på anerkendt viden, bestående erfaringer og fagfolks vurderinger.

I sammenhæng med iværksættelse af de nødvendige aktiviteter indsamles der løbende data for virkning og resultater med henblik på at justere og forbedre indsatsen fremover. Den heuristiske metode er en løbende proces, hvor man populært sagt ruller asfalt ud mens man kører. Næsten uanset krisens natur kan indsatsen beskrives i tre faser. Denne artikel vil tage dig igennem de 3 faser og belyse hvordan du kan optimere din organisations HR-strategi. 

Fase 1 - Reager 
Der kan blive truffet omfattende beslutninger af myndighederne - beslutninger som kan få store konsekvenser for din virksomhed. Der skal måske skaffes likviditet til at finansiere flere måneder med tab. Kunder og leverandører skal tages i ed, så situationen er forventningsafstemt. Men den allervigtigste beslutning er den, der vedrører medarbejderne.  Hvis man er i en branche ramt af nedlukning eller store tab af omsætning, så skal der træffes beslutning om hvorvidt medarbejdere skal hjemsendes, opsiges eller på fordeling. Dem, der bliver på arbejdspladsen, skal sikres bedst muligt afhængigt af situationen - og de hjemmearbejdende skal sikres god kommunikation - både digitalt og ledelsesmæssigt. Husk her, at de fleste af dine medarbejdere er rekrutteret til at arbejde tæt sammen i teams, hvor holdånd, personlig kommunikation og sociale egenskaber er nogle af de forhold, de er udvalgt efter. Og netop disse egenskaber er svære at dyrke, når man sidder alene derhjemme og arbejder ved spisebordet. Derfor kan disse medarbejdere få behov for ekstra opmærksomhed. Det bør du reagere på! 
Hvis der er udsigt til nedskæringer, så er det særlig vigtigt, at medarbejderne føler sig værdsatte, så det ikke bliver ude af syne - ude af sind - for lederen, hvad der i øvrigt kan være en forståelig reaktion, når lederen pludselig står med mange andre kriserelaterede gøremål. Brug derfor lige ekstra kræfter på dine medarbejdere, så effektiviteten ikke falder i en periode, hvor der er brug for overskud og gå-på-mod. Den ekstra indsats kan være alt lige fra tættere telefonisk kontakt til videomøder - og måske med en egentlig systematisk måling af arbejdslyst. 

Fase 2 - Reetabler 
Når en virksomhed har reageret på krisens indtræden og fulgt eventuelle retningslinjer fra myndighederne, så kan man begynde at indstille sig på fase to, hvor virksomheden skal genstartes og reetableres med salg, produktion og logistik. Men hvordan afhænger af, hvor hurtigt kommer op i omdrejninger igen. For at optimere sine strategier bedst muligt kan man udtænke sig et positivt og et negativt scenarie - og alt derimellem. 

Ved det meget positive scenarie får vi taget hånd om og bremset krisens udvikling. Her kan alle se en snarlig slutning på krisen, aktiemarkederne vil reagere positivt og lønmodtagerne vil ikke opleve tab i deres pensionsopsparing. Livet kan fortsætte som hidtil. Dvs. alle de discipliner, vi dyrkede vil fortsætte. Vi skal stadig kæmpe om de bedste talenter, når der rekrutteres. Får vi dem ansat, så skal de fastholdes med Onboarding. Og dem, vi allerede har ansat, skal hjælpe med at skaffe de næste talenter med Employer Branding. Det bliver - efter en lille pause - business as usual igen og tid til at optimere og tilrette HR strategierne. 

Men det kan meget vel gå helt anderledes. Hvis krisens ophør får lange udsigter, så kan aktiemarkedet forringes yderligere med det resultat, at den almindelige lønmodtager vil opleve tab på sine pensions- og aktieopsparinger samt mindre jobsikkerhed. Det vil hæmme forbruget og styrke krisen yderligere. Flere vil blive arbejdsløse og det vil igen reducere forbrug og produktion. Vi vil være i en ond spiral - og ikke bare i Danmark men i hele den vestlige verden. En krise vil være transformeret til en realøkonomisk depression.  Her er der kun et at gøre for virksomhederne; omkostningerne skal tilpasses omsætningen. I første række vil de faste omkostninger holde for, dernæst vil der komme fokus på marginerne. Sideløbende vil man starte det lange træk med at få salget banket op igen. Det sætter salgsafdelingerne under hårdt pres for at levere væksten gennem effektivt salg

Efter al sandsynlighed vil udviklingen ligge et sted mellem de to scenarier, og der er 100 % sikkerhed for, at ingen ved hvordan udviklingen bliver. Usikkerheden er det eneste, der er sikkert. Det faktum får betydning for størrelsen af virksomhedernes produktionskapacitet. Bliver den sat for højt - tæller det negativt på omkostningssiden og det vil forringe konkurrenceevnen. Er kapaciteten sat for lavt, så kan det koste ordrer og tab af kunder. Derfor kan den fleksible kapacitet blive et afgørende konkurrenceparameter. Capacity Management kommer i fokus for at sikre sig den nødvendige kapacitet, der netop kan dække efterspørgslens udsving til de lavest mulige omkostninger. 

Fase 3 - Revurder 
Når din virksomhed engang er kommet ud på den anden side så vil alt ikke nødvendigvis være som før. Forbrugerne kan have ændret indstilling og vaner. Virksomhederne har måske fundet nye måder at mødes på – med video og digitale løsninger, der igen stiller ændrede krav til din virksomhed. Derfor bør du revurdere dit marked og dine ydelser. Her er bare tre oplagte områder, som kan tænkes at få indflydelse. For det første bør du gennemgå alle dine ydelser og tjekke for yderligere digitalisering i forhold til dine kunder. Er der services, du kan lade kunderne overtage uden at de vil opleve en forringelse? Det er nok de færreste af os, der ønsker os tilbage i køen hos posthuset for at betale girokort. Vi betjener os selv via netbank. Der kan også være områder, hvor dine kunder kan lave en del af (indtastnings)arbejdet mod at få fordele – fx bedre status på levering, tilknyttede servicetilbud o.l. For det andet bør du måske se lidt mere nuanceret på "Just-in-time"-begrebet. Det er jo et begreb, der kan spare erhvervslivet for store beløb i lagre og unødig pengebinding. Men præmissen er, at al logistik i verden kører som planlagt – at der ingen kriser er. Corona- og Suez-krisen har udstillet den sårbarhed, så måske skal du overveje nogle lagre af særligt kritiske materialer, så din forsyningssikkerhed over for dine kunder bliver styrket. For det tredje kan en krise blive så kostbar for nogle virksomheder, at de reelt ikke kan fortsætte. Det kan give anledning til opkøb eller fusioner. Her kan man i tide lave sin ønskeliste, så man kan følge kandidaterne. Det kan også være, at man selv vil blive styrket med en anden ejer, der via kapital, teknologi eller markedsposition kan udvikle og optimere virksomheden. 

Kontakt JKS CAREER og hør nærmere: tlf. 70 150 750