Frit valg

Du kan selv vælge

Frit valg er mulighed for selv at vælge leverandør til personlig pleje og praktisk hjælp, når det offentlige betaler. Alle hjemmehjælpsmodtagere har derfor ret til at vælge Privatplejen til at udføre hjælp i eget hjem.

Kontakt kommunen først

Hvis du som hjemmehjælpsmodtager ønsker at skifte til Privatplejen, kan du ringe til visitationskontoret i din kommune og oplyse, at du ønsker at skifte til Privatplejen. Kommunen vil herefter kontakte os. Det er kommunens visitator, som afgør hjælpens omfang.

Privatplejen er godkendt til at yde praktisk hjælp i følgende kommuner:

  • Aalborg Kommune
  • Jammerburg Kommune
  • Esbjerg Kommune

Privatplejen er godkendt til at yde personlig pleje i:

  • Aalborg Kommune
  • Jammerbugt Kommune
  • Esbjerg Kommune

Hvis du vælger Privatplejen som leverandør, har det ingen betydning for dine øvrige rettigheder. For eksempel kan du blive ved med at bruge kommunens ældrecenter, selvom du har valgt Privatplejen.

Bevillingen sker ud fra en vurdering af den enkeltes behov for hjælp og indenfor rammerne af det serviceniveau, som er fastsat af kommunen.

Når du er blevet bevilget hjælp og har valgt Privatplejen, får Privatplejen besked fra kommunen og vil herefter kontakte dig for at aftale starttidspunkt.

Kommunen og Privatplejen klarer i fællesskab de økonomiske afregninger. Beboere i plejeboliger eller på plejehjem er ikke omfattet af ordningen om frit valg.

Her finder du os

Privatplejen Aalborg

Rørdalsvej 27 B
9220 Aalborg Øst

Tlf.: 98 18 01 99
E-mail: aalborg@privatplejen.dk

Cvr. 20813571

Bogholderi:

Tlf.: 70 22 07 50
E-mail: oekonomi@privatplejen.dk

Privatplejen Esbjerg

Randersvej 30
6705 Esbjerg Ø

Tlf.: 88 32 11 11
E-mail: esbjerg@privatplejen.dk

Cvr. 41820926

Bogholderi:

Tlf.: 70 22 07 50
E-mail: oekonomi-esbjerg@privatplejen.dk

Privatplejen Jammerbugt

Rørdalsvej 27 B
9220 Aalborg Øst

Tlf.: 98 18 01 99
E-mail: aalborg@privatplejen.dk

Cvr. 20813571

Bogholderi:

Tlf.: 70 22 07 50
E-mail: oekonomi@privatplejen.dk