Praktisk hjælp

Praktisk hjælp

Rengøring og tøjvask

Praktisk hjælp består af rengøring og tøjvask. Inden Privatplejen kan yde denne hjælp, skal du have været i kontakt med en af kommunens visitatorer, som vurderer hvilken hjælp, du er berettiget til.

Bevilges af kommunen

Bevillingen sker ud fra en vurdering af den enkeltes behov for hjælp og indenfor rammerne af serviceniveauet, som er fastsat af kommunen.

Når du er blevet bevilget praktisk hjælp og har valgt Privatplejen, får vi besked fra kommunen og vil herefter kontakte dig for at få planlagt et starttidspunkt.

Med fleksibel hjemmehjælp skabes der mulighed for, at kunden og medarbejderen sammen kan lave aftaler om, hvilke opgaver der skal løses.

Det betyder, at du som modtager selv kan være med til at tilrettelægge, hvilke opgaver din medarbejder skal løse for dig. Det kan være. at du engang imellem får brug for at bytte dig til andre opgaver end dem, der er truffet afgørelse om.

For eksempel hvis et familiemedlem har hjulpet dig med noget, som hjemmehjælperen plejer at lave, så kan hjemmehjælperen bruge tiden på noget andet.

Hjælpen leveres på hverdage mellem klokken 8 og 17, og du vil blive knyttet til en fast medarbejder, som er den person, der vil komme i dit hjem. At blive knyttet til en bestemt medarbejder anser de fleste kunder som en stor fordel. Både fordi det er lettere, og ikke mindst fordi den personlige kontakt er af stor betydning i samarbejdet.

Hos Privatplejen har du en fast kontaktperson på kontoret, som du kan kontakte på firmaets telefonnummer.

Du har endvidere mulighed for at købe ekstra hjælp til rengøring under hjemmeserviceordningen.

Privatplejen er godkendt til at yde praktisk hjælp i følgende kommuner:

  • Aalborg Kommune
  • Jammerbugt Kommune
  • Esbjerg Kommune

Her finder du os

Privatplejen Aalborg

Rørdalsvej 27 B
9220 Aalborg Øst

Tlf.: 98 18 01 99
E-mail: aalborg@privatplejen.dk

Cvr. 20813571

Bogholderi:

Tlf.: 70 22 07 50
E-mail: oekonomi@privatplejen.dk

Privatplejen Esbjerg

Randersvej 30
6705 Esbjerg Ø

Tlf.: 88 32 11 11
E-mail: esbjerg@privatplejen.dk

Cvr. 41820926

Bogholderi:

Tlf.: 70 22 07 50
E-mail: oekonomi-esbjerg@privatplejen.dk

Privatplejen Jammerbugt

Rørdalsvej 27 B
9220 Aalborg Øst

Tlf.: 98 18 01 99
E-mail: aalborg@privatplejen.dk

Cvr. 20813571

Bogholderi:

Tlf.: 70 22 07 50
E-mail: oekonomi@privatplejen.dk