Pleje

Pleje

Vi får besked fra kommunen

Når du er blevet bevilget pleje og har valgt Privatplejen, får Privatplejen besked fra kommunen og vil herefter kontakte dig. Er du bevilget nødkald, går disse også til os.

Fleksibilitet

Privatplejen er godkendt til at yde pleje døgnet rundt, året rundt. Med fleksibil hjemmehjælp får den enkelte større indflydelse på hjælpen.

Ydelserne visiteres af kommunen og kan omfatte følgende:

 • Sengebad
 • Brusebad
 • Kateterpleje og stomipleje
 • Mundhygiejne
 • Hudpleje
 • Hjælp til proteser
 • Aflasning
 • Forflytninger

Alt ovenstående ydes med en rebalititerende tilgang.

Ernæring, herunder:

 • Tilberedelse og anretning af mad
 • At spise og drikke
 • At optø og opvarme frostmad
 • Bestille varer til levering

I Aalborg og Jammerbugt Kommune varetager Privatplejen tillige alle visiterede sygeplejefaglige indsatser.

Inden Privatplejen kan yde hjælp, skal du have været i kontakt med en af kommunens visitatorer, som vurderer hvilken hjælp, du er berettiget til. Bevillingen sker ud fra en vurdering af den enkeltes behov for hjælp og indenfor rammerne af det serviceniveau der er i kommunen.

Med fleksibel hjemmehjælp er der mulighed for, at kunden og medarbejderen sammen kan lave aftaler om, hvilke opgaver der skal løses. Det betyder, at du som modtager selv kan være med til at tilrettelægge, hvilke opgaver der skal løses.

Det kan være, at du engang imellem får brug for at bytte dig til andre opgaver end dem, der er truffet afgørelse om. For eksempel hvis et familiemedlem har hjulpet dig med noget, som hjemmehjælperen plejer at lave, så kan hjemmehjælperen bruge tiden på noget andet.

Privatplejen er godkendt i Aalborg, Jammerbugt og Esbjerg Kommune.

Ligeværdigt samarbejde, engagement, respekt og tryghed skal kendetegne Privatplejen. Vi ønsker at samarbejde med medarbejder og borger i alle opgaveløsninger

Her finder du os

Privatplejen Aalborg

Rørdalsvej 27 B
9220 Aalborg Øst

Tlf.: 98 18 01 99
E-mail: aalborg@privatplejen.dk

Cvr. 20813571

Bogholderi:

Tlf.: 70 22 07 50
E-mail: oekonomi@privatplejen.dk

Privatplejen Esbjerg

Randersvej 30
6705 Esbjerg Ø

Tlf.: 88 32 11 11
E-mail: esbjerg@privatplejen.dk

Cvr. 41820926

Bogholderi:

Tlf.: 70 22 07 50
E-mail: oekonomi-esbjerg@privatplejen.dk

Privatplejen Jammerbugt

Rørdalsvej 27 B
9220 Aalborg Øst

Tlf.: 98 18 01 99
E-mail: aalborg@privatplejen.dk

Cvr. 20813571

Bogholderi:

Tlf.: 70 22 07 50
E-mail: oekonomi@privatplejen.dk