Styrk tilpasningsevnen i en turbulent tid

Usikre tider kræver hurtig tilpasning. Det er et spørgsmål om konkurrenceevne.

Vismændene har lavet en forudsigelse, hvor de taler om afmatning, mindre kapacitetspres og risiko for yderligere forværring. Tallene for 2023 er vist herunder - og det er små tal - men ikke for økonomer. Eksempelvis vil væksten i BNP være mindre end en femtedel i forhold til den tidligere vækst. Alligevel bør ændringer i den størrelsesorden ikke kunne vælte nogen virksomhed.

Realvækst i pct.

2021

2022

2023

BNP

4,7

3,5

0,6

Privatforbrug

4,2

2,1

1,6

Boliginvesteringer

6,1

0,6

-1,0

Erhvervsinvesteringer

5,8

1,6

-2,8


Kilde: De Økonomiske Råd, Dansk Økonomi forår 2022

Hertil er der tre forhold at fremhæve.

For det første er ændringerne et udtryk for netto-ændringer, som dækker over store brutto-udsving i de enkelte brancher. Fx peger flere på vækst inden for energi og energioptimering. Det samme gælder for virksomheder, der leverer til forsvarssektoren. Alt sammen fremkaldt af Putins krig i Ukraine og de høje energipriser. Med en stramning af økonomien og stigende rente vil der også være brancher, som vil opleve nedgang - fx inden for langvarige forbrugsgoder, byggeri og det kendte fænomen med bevægelsen fra luksus til discount. Det skal nok give udfordringer til mange organisationer, for her vil bevægelserne nemt kunne blive tocifrede!

For det andet - hvilken økonom forudså krigen i Ukraine? - eller udbruddet af Covid? - eller at Suez-kanalen blev blokeret i længere tid? - eller at englænderne stemte sig ud af EU? Alligevel er det disse hændelser, der mere end noget andet har karakteriseret den økonomiske udvikling i de seneste år. De har slået ethvert regneark i stykker. Og mon ikke det er naivt at tro, at det er slut med den slags overraskelser? 

For det tredje er den nuværende situation mere kompleks end de foregående. Den er ikke forårsaget af et økonomisk kollaps som under Finanskrisen, hvor alle sektorer blev ramt. Med mindre vi ender i en historisk dyb krise, så vil vi opleve vidt forskellige påvirkninger i de enkelte brancher. Og selv i de mere ”sikre” brancher kan forsyningen af fx vigtige komponenter pludselig svigte på grund af de geopolitiske forhold. Ingen kan vide sig sikker.

Forstærk tilpasningsevnen
Det bedste er at være forberedt på pludselige ændringer. Her er evnen til at tilpasse kapaciteten den afgørende faktor. Der skal være elastik i kapaciteten ellers kan man ikke imødekomme en uforudset efterspørgsel fra kunderne. Er kapaciteten for stor, så den kun er delvist udnyttet - ja så køres der med for høje omkostninger. Det koster konkurrenceevne og ses på bundlinjen.

Den ”faste” kapacitet skal med andre ord gøres fleksibel i det fornødne omfang. Hvis kapaciteten pludselig skal sættes op for en kortere eller længere periode, så er der flere greb at tage i brug.

- for de timelønnede vil den allerhurtigste løsning lyde som: ”tag overarbejde i aften” - men det vil i langt de fleste overenskomster betyde en meromkostning på måske 50%. Man kan i stedet med kort varsel få leveret en eller flere vikarer til dagtimerne - til en langt mindre meromkostning - en meromkostning som i øvrigt dækker tidsforbrug til hele processen fra stillingsannoncering over interview til kontrakter og instruktion samt udlevering af evt. arbejdstøj. Når arbejdspuklen er afviklet, så kan man afmelde vikarerne hos vikarbureauet - helt uden ”hard feelings” i den forbindelse. Vikarerne bliver jo udlejet til en anden virksomhed. Hør om mulighederne hos JKS.

- for de månedslønnede er der også muligheder. Hvis man vil bevare sin fleksibilitet, kan man lave en traditionel tidsbegrænset ansættelse af de nødvendige medarbejdere. Men så skal man skilles, når den aftalte periode er udløbet, ellers kan man blive dømt for at omgå funktionærlovens bestemmelser om opsigelse m.v. En langt mere sikker vej er at kontrahere med en freelancer. Freelanceren er selvstændig og skal selv afholde omkostninger til ferie, sygdom, pension m.v. Han er også selv ansvarlig for kvaliteten af det arbejde, som leveres til kunden. Men hvis reglerne om arbejdsinstruks og kontrol af arbejdet indikerer, at der er tale om et sløret ansættelsesforhold, så kan det forpligte din virksomhed i forhold til funktionærloven.

De spekulationer slipper du for, hvis du lejer en kontorvikar gennem JKS eller en freelancer gennem Professionals. Så kan du også forkorte eller forlænge perioden undervejs - og professionals kan levere en specialist fra udlandet, hvis du virkelig har brug for kompetencer fra øverste hylde. Hør mere om mulighederne hos Professionals.

De ovenstående eksempler gør det muligt hurtigt at udvide kapaciteten og indskrænke den igen. Man betaler kun så længe behovet og indtægterne er der.

Hvis kapaciteten skal indskrænkes
Det er således let at udvide uden at forpligtet på den ekstra kapacitet i en længere periode. Men hvad hvis den nuværende kapacitet skal reduceres for en kortere eller længere periode. Kan man det uden at fyre blandt de fastansatte - og skabe uro og mistrivsel, som let bliver resultatet?

Det kan man rent faktisk - hvis ellers man har forberedt sig på det i tide. Man skal have nogle fleksibelt indstillede personalegrupper, som er villige til at gå ned i tid, når situationen betinger det. Det kan du læse mere om i denne artikel eller du kan kontakte JKS, så kan vi sammen med andre JKS-virksomheder sammensætte den kapacitetsløsning, der vil give dig maksimal fleksibilitet i forhold til dine kapacitetsomkostninger og markedsudfordringer.